Tumblelog by Soup.io
 • karmelowelatte
 • dice
 • zaaaczarowana
 • bezemnie
 • z-jakiej-racji
 • music-girl
 • magdanestor
 • gusta-blu
 • JestemTylkoMoja
 • dansemacabre
 • 9-smerfnych-mysli
 • paramour
 • klaceha
 • bng123
 • smilehs
 • Adonis
 • miedzy-nami
 • katsiu
 • background
 • paliti
 • redemptionsongs
 • athlin
 • salami
 • askman
 • leszekzukowski
 • wantit
 • prison
 • choreparanoje
 • heyx
 • flitterempire
 • lsk87al
 • strawberrry
 • marionette
 • jointskurwysyn
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2018

1354 8755
Reposted fromaletodelio aletodelio viaschulz23 schulz23
7918 a2c8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMerrry98 Merrry98
2304 6002
Reposted fromkarahippie karahippie viazapomniane zapomniane
- On coś ma - dodał Kordian.
- Owszem, ma. Przejebane.
— Remigiusz Mróz.
Reposted fromnutt nutt viaMerrry98 Merrry98
Naszą miłością nie zbawimy całego świata. Ale naprawimy mój. Później twój. Powolutku. I w końcu nasz.
Wspólny.
— Ewa Grzywacz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapomniane zapomniane
Płakaliśmy. Płakaliśmy wszyscy; miałem wtedy dwadzieścia lat i płakałem także, choć nie za dobrze wiedziałem dlaczego. 
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze. 
— Marek Hłasko; Robotnicy
Reposted fromnewnightmare newnightmare viazapomniane zapomniane
0130 2759
Reposted fromhighlmittel highlmittel viasininen sininen
5897 bd99 500
Reposted fromkiffer kiffer
5908 9492 500
Reposted fromGIFer GIFer
0288 0d70 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viacarmenluna carmenluna
9061 78de 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues vianowaay nowaay
2519 c2d8
Reposted fromcalifornia-love california-love vianowaay nowaay

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRoaraAvis RoaraAvis
6056 af49
Reposted fromGIFer GIFer
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vianowaay nowaay
6473 d9b0 500
6803 ca59
Pasuje idealnie.
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis
6795 f2e0 500
Reposted fromzciach zciach viaamphetaminelogic amphetaminelogic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl